Ka laʻi ola

The Place of Peaceful Recovery


MEANING: ka - the | laʻi - peace, serenity, solace | ola - life, recovered, healed

Kumu Hula Pueo Pata chose the name Ka laʻi ola, drawing inspiration from an article published on October 26, 1871, in Ke Au Okoa. The article, "Na hiohiona o Lahaina, a me kona mau kulana, a me na hana e hana ia nei e kolaila mau keiki kupa," translates to "The attributes of Lahaina and its sites, along with what is being done by its resident offspring."

Inquire